Formpassade rör – PE

Kontakta oss för mer info

Schaktfri renovering av tryckledningar samt självfallsledningar med Formpassade rör – PE är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att återskapa kvaliteten hos ditt ledningsnät. Den nya ledningen har samma bärighet mot yttre laster och livslängd som en helt ny ledning, samtidigt som PE-rörets släta insida garanterar ett högt flöde och återskapar därmed kapaciteten i ert ledningsnät.

Metodbeskrivning

Efter tillverkningen genomgår röret en termomekanisk omformningsprocess som ger röret en speciell U-formad profil. Detta reducerar rördiametern och innebär att röret enkelt kan dras in i en befintlig ledning med hjälp av en vinsch. Den ursprungliga runda formen återskapas med ånga och tryck. Vid omformning av det formpassade röret sluter linern mot det befintliga rörets vägg, inom branschen kallat ”close-fit”. När det nya röret är på plats ansluts servisledningar genom svetsning med standardanslutningar.

Fördelar

 • Upp till 1200 m skarvfri rörlängd
 • Enkelt att underhålla och svetsa då materialet är standard PE
 • Passar alla förekommande tryckklasser, både tryck- och självfallsledningar
 • Slät insida ger högt flöde och återskapad kapacitet
 • Samma statiska bärkraft som ett helt nytt rör
 • Samma livslängd som ett helt nytt rör
 • Kvalitetssäkrat genom INSTA-CERT och märkt med Nordic Polymark

Teknisk data

Material: PE80, PE100, PE100-RC
Applikationer: Formpassade rör PE kan användas för alla typer av VA-ledningar,
såväl tryck- som självfallsledningar, samt gas- och
processledningar.
Dimensioner: Ø 150 mm – Ø 400 mm
Tryckklasser: SDR17 – SDR32  (övriga tryckklasser på begäran)
Ringstyvhet: SN2 – SN8
Dela denna sida:

Vad tycker våra kunder?

Tiden är viktig, framför allt när vattenledningar ska relinas. Scandinavia VA-Teknik förstår hur det fungerar och kan ofta komma med kort varsel.

Jens Olsén, Lessebo kommun

Vatten är världens viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det hanteras professionellt.

Björn Widman, Täby kommun

Miljöaspekten är viktig för oss. Därför väljer vi schaktfri teknik när det går eftersom utsläppen blir mindre. Vi samarbetar gärna med Scandinavia VA-Teknik; då vet vi att allt flyter på. Vi är mycket nöjda med deras arbete.

Tomas Lindberg, Skövde kommun

Budgetoffert  Youtube


  Se fler videos

  Bildgalleri